Oudertevredenheidspeiling


In februari 2016 heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes. We willen de resultaten hiervan graag met u delen.

De resultaten in het kort:
Van de St. Willibrordus hebben 26 ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld voor 33 leerlingen. Er zijn gegevens verzameld van 12 ouders met een kind in de bovenbouw en van 21 ouders met een kind in de onderbouw. Het responspercentage is 70%.

Het rapportcijfer dat de ouders aan onze school geven is gemiddeld een 8.2. Dit is een punt hoger dan bij de vorige peiling. Landelijk geven de ouders aan de school van hun kind het rapportcijfer 7.6. Wij scoren hiermee dus 0.6 punt hoger.

Onze top tien pluspunten:
1. Inzet en motivatie leerkracht
2. Rust en orde op school
3. Duidelijkheid van de schoolregels
4. Vakbekwaamheid leerkracht
5. Aandacht voor waarden en normen
6. Omgang leerkracht met de leerlingen
7. Sfeer en inrichting schoolgebouw
8. Omgang van de kinderen onderling
9. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht
10. Sfeer in de klas

Met deze top 10 zijn we bijzonder trots, omdat dit punten zijn waar we ons volledig voor inzetten. Het feit dat u als ouder deze punten bestempeld als onze tien beste kenmerken is een beloning voor onze inzet. Het is aan ons om met deze punten door te blijven gaan en te zorgen dat het ook zo blijft.

Onze verbeterpunten:
1. Hygiëne en netheid binnen de school
2. Veiligheid op weg naar school
3. Opvang na schooltijd
4. Website
5. Informatievoorziening over het kind
6. Begeleiding leerlingen met problemen
7. Speelmogelijkheden op het plein
8. Veiligheid op het plein
9. Uiterlijk van het gebouw
10. Extra mogelijkheden goede leerlingen

We beseffen ons maar al te goed dat er voor deze punten nog aandacht nodig is. Met een aantal punten, zoals de website, informatievoorziening over het kind en extra mogelijkheden goede leerlingen, zijn we al aan het werk. We nemen deze 10 punten mee voor de komende tijd.

Al met al zijn wij trots op deze uitslag!

Het rapport van het onderzoek kunt u hier downloaden.