Leren/Leren

 

Naarmate leerlingen zelfstandiger worden, wordt leren leren steeds belangrijker. Leren leren draait erom dat kinderen de juiste kennis opdoen en de vaardigheden ontwikkelen om verder te kunnen ontwikkelen in de snel veranderende samenleving. We noemen dit ook wel 21e -eeuwse vaardigheden. Ze worden meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces door onder andere het stellen en evalueren van wekelijkse leerdoelen, het oefenen met zelfstandig werk inplannen in de weektaak, prioriteiten stellen en het omgaan met de leerkuil. Bovendien ontwikkelen ze studievaardigheden en ontdekken ze welke leerstrategieën voor hen wel of juist niet werken, van samenvatten tot posters maken en van het gebruik van een atlas tot Google. Door te leren leren kunnen kinderen na groep 8 vol zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs maken.