Visie op onderwijs

St-Willibrordus

De missie en visie van RKBS St. Willibrordus  

Op de St. Willibrordus leert het kind leren. Wij bieden zowel op groeps- als op individueel niveau een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij zich kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.  
 
Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en waardering van en voor anderen, vormen een belangrijke basis waarop het kind positief-reflecterend, zelfstandig en sociaal vaardig kan functioneren in de maatschappij.  
 
Wij streven naar samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind. Daarbij is het voor ons essentieel dat we goed contact hebben met de ouder(s) en/of verzorger(s). We informeren hen proactief. Samen met alle partners, binnen en buiten de school, realiseren wij onze doelen. 
 
Naar het kind hebben wij het als volgt geformuleerd: 
 
St. Willibrordus, samen het beste voor kinderen. 
 
Jij bent welkom op onze kleine buurtschool. Wij bieden jou een veilige en warme omgeving waarin jij veel actief leert en mag zijn wie je bent.  
 
Jij krijgt hier het vertrouwen om te werken op je eigen manier. Je leert om, wanneer nodig, anderen om hulp te vragen. Kinderen van verschillende leeftijden werken met en helpen elkaar. Stapsgewijs word jij steeds zelfstandiger. Wij stimuleren ook je creativiteit. We bieden je een omgeving aan waarin je nieuwe dingen kunt ontdekken. Je werkt aan projecten over voor jou herkenbare onderwerpen en verruimt tegelijkertijd je wereldbeeld.  
 
Als betrokken team staan wij er voor jou. Collectief omarmen wij jou en de andere leerlingen. Ook elkaar bieden wij een open sfeer, waarin we opbouwende kritiek durven geven en ontvangen. Zo blijven wij leren en onszelf ontwikkelen. We onderhouden een goed contact met je ouders, waardoor we jou samen kunnen begeleiden naar een goede toekomst.  
 
In onze omgang met elkaar zijn de katholieke kernwaarden en tradities uitgangspunt. Wij hebben doorlopend aandacht voor jou en ieders veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
We zien in jou een creatieve denker en doener. Wij werken er samen met jou en je ouders naar toe dat jij straks zelfredzaam de maatschappij in stapt, met een positieve levenshouding en grootse dromen.