Oudercommissie MR en OV

St-Willibrordus

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Het mailadres van de MR is mr@st-willibrordusschool.nl

In de MR zitten namens de ouders:
Anneloes Kriek(voorzitter)
Sanne Kelderman

In de MR zitten namens het team:
Rianne Bijl
Anne van Wouwen

Oudervereniging 

Een oudervereniging is een vertegenwoordiging van ouders, die activiteiten organiseert en ondersteunt ten behoeve van leerlingen van een school en hun ouders.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere helpen bij de jaarlijks terugkomende feesten als Kerst, Sinterklaas en de Kinderboekenweek, maar organiseren van luizencontroles en het innen en beheren van de ouderbijdrage behoort ook tot de taken.

In de oudervereniging zitten een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om de activiteiten voor elkaar te krijgen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De oudervereniging bestaat uit verschillende functies, waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige leden. Alle leden van de oudervereniging hebben eigen projecten en/of aandachtspunten, zoals de sportdag, kerstviering, het schoolreisje etc.

Bij de meeste schoolactiviteiten kunnen we de hulp van andere ouders goed gebruiken. Zo kunnen we altijd extra handen gebruiken bij schoolactiviteiten als de sinterklaasviering en hebben we hulpouders nodig bij het schoolreisje. Daarnaast hebben we ook hulpouders nodig bij de luizencontroles, de wekelijkse was of om de leerlingen een keer ergens heen te rijden.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u altijd een brief waarin u kunt aangeven bij welke activiteit u wilt helpen. De oudervereniging coördineert dit zo dat iedereen die zich heeft opgegeven een keer aan de beurt komt.

Eens in de 6 weken komt de oudervereniging ’s avonds bij elkaar. Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over actuele activiteiten en andere zaken die in het belang zijn van de kinderen. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bespreekt de oudervereniging wie contactpersoon wordt voor welke activiteit. Er zijn altijd twee contactpersonen per activiteit.

De oudervereniging bestaat uit Nadine van der Voorn (voorzitter), Emma Garbode (penningmeester), Olga Schenk, Barbara van Driel, Shirley Duijkers, Natascha de Haan, Wendy Roozeboom, Eline Hoogenboom en Rieke Overbeek.