Ouderparticipatie

St-Willibrordus

De relatie met ouders is voor ons heel belangrijk. Een goede samenwerking tussen school en ouders maakt verschil. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school, zijn kinderen meer gemotiveerd en leren ze beter. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Uiteraard informeren wij u regelmatig over wat er gebeurt op school. 

Communicatie met ouders 
Een goede communicatie versterkt het contact tussen school en ouders. Wij willen ouders daarom goed informeren. Tijdens het schooljaar zijn er diverse contactmomenten die ingepland worden door de leerkracht. Uitnodigingen daarvoor ontvangt u via brieven of via de nieuwsbrief. 

Op de St. Willibrordus communiceren we onder meer op de volgende manieren: 

 • Informatieavond waarbij u informatie krijgt van de leerkracht over het schooljaar
 • Startgesprek aan het begin van het schooljaar
 • Voortgangsgesprek aan het eind van het kalenderjaar 
 • Tien minuten gesprek n.a.v. het eerste rapport
 • Evaluatiegesprek aan het eind van het schooljaar
 • Digitale tweewekelijkse nieuwsbrief
 • Schoolapp waarop in een besloten omgeving informatie over activiteiten uit de klas worden gedeeld
 • Brieven en mails

Daarnaast is het mogelijk om tussentijds contact te zoeken met de leerkracht via email, of ‘s ochtends bij het naar school brengen van uw kind. 

Wij vinden het prettig wanneer alle ouders jaarlijks op een of andere wijze actief zijn binnen onze school.  
Er zijn diverse mogelijkheden waarop ouders kunnen deelnemen: 

 • Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging of medezeggenschapsraad
 • Ouders kunnen zich aanmelden als hulpouder tijdens een activiteit
 • Ouders kunnen zich aanmelden als bijvoorbeeld bibliotheekouder of hoofdluisouder