Schooltijden 2022 - 2023


Onderbouw groep 1-3

ma/di/do: 8.30-11.45 en 13.00-15.15
woe         : 8.30- 12.15
vrij           : 8.30- 11.45

Midden-/bovenbouw  groep 4-8

ma/di/do/vrij: 8.30-11.45 en 13.00-15.15
woe                : 8.30- 12.15
 

Schoolvakanties 2022 - 2023

 
 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2021 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023
  

Studiedagen 2022-2023


24 oktober 2022
23 december 2022
15 februari 2023
6 maart 2023
8 mei 2023
26 juni 2023